Garanti og el med sikkerhed​ i Randers, Stevnstrup, Langå, Ø. Bjerregrav og Assentoft 

Landsdækkende garanti for el-arbejde – dét giver dig tryghed som kunde

Gå efter el-mærket, når du skal bruge en autoriseret el-installatør. Det er din sikkerhed for, at kvaliteten er i orden på de el-installationer, du får udført – og at du får garanti for godt el-arbejde. I gør-det-selv installationer er sikkerheden ofte alt for dårlig, hvilket kan resultere i brandulykker.

​Ved at bruge en autoriseret el-installatør er dine installationer derimod i bedste hænder. Det er El med Sikkerhed!​

 

 

Medlem af TEKNIQ

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for dét el-arbejde vi udfører.

TEKNIQ har nemlig etableret ELFO Garanti, der er en garantiordning for el-arbejder. Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse.

Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og el-installatører.

Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af ELFO. Se derfor for en sikkerheds skyld efter el-mærket eller spørg installatøren.

Garantiordningen dækker udgifter op til og med kr. 150.000,00 inkl. moms.

Hvem kan klage?

​Private forbrugere kan klage over el-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

Hvad kan man klage over?

​En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for el-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke el-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Læs mere http://www.tekniq.dk/og http://www.el-vvs-anke.dk/.​